Toegevoegd door Administrator op 2 april 2015

"Sportmedische screening is nuttig" "De medische commissie van de wielerbond blijft zich inzetten voor een kwaliteitsvol medisch sportonderzoek", aldus voorzitter en cardioloog Janssens.

Recent werd in de media een studie van het Kenniscentrum (KCE) over het nut van sportmedische screening uitgebreid belicht. Deze stelde de noodzaak van een dergelijke screening in vraag.

Eerst enkele feiten: de kans op plotse dood is 4 keer hoger bij een marathon dan bij een halve marathon en de helft van deze fataliteiten doen zich voor gedurende de laatste 2 kilometers.

Wat wil dit zeggen? Dit leert dat hoe zwaarder de belasting voor het lichaam, hoe groter de kans dat een eventuele aangeboren of verworven tekortkoming tot uiting komt.

Wielrennen is een zware sport zowel qua intensiteit als qua duur. We hebben er als medische commissie van de KBWB dan ook voor gekozen om pre participatie screening op te leggen aan onze competitiesporters (niet voor recreanten, waarvoor we het wel aanbevelen, zie www.sportkeuring.be).

We hebben gekozen voor een wetenschappelijk onderbouwd model, volledig in lijn met de aanbevelingen van de Europese Vereniging voor Cardiologie, bovendien enkel verricht door een selecte groep van artsen, opgeleid en beslagen in deze materie.

Wat is het resultaat? In de twintig jaar dat we werken met jaarlijkse controles en EKG nazicht hebben we, gelukkig maar, geen enkele plotse hartdode tijdens inspanning meer gekend!

We weten dat we op deze manier 80 % van de hartdoden kunnen voorkomen.     In dit geval is voorkomen beter dan genezen. Vraag dit maar aan Olivier Kaisen of Niels Albert.

In plaats van de onderzoeken af te bouwen streven we nog naar een uitbreiding van de hartscreening met een meer algemeen, omvattend sportmedisch onderzoek, verricht door specifieke sport- en keuringsartsen met een bijkomende opleiding. We bundelen de resultaten hiervan ten behoeve van gericht wetenschappelijk onderzoek, waarvan we de gegevens desgewenst ter beschikking stellen aan de overheid. Deze kan dan op basis van echte gegevens uit de praktijk een oordeel vellen in plaats van voort te gaan op theoretische beginselen zoals nu.

We werken op die manier op een correcte manier en hebben ook de stellige indruk dat dit gewaardeerd wordt door de sporter en zijn omgeving en we zo bijdragen tot het algemeen welzijn.

We engageren ons tot een blijvend kwaliteitsvol medisch sportonderzoek om de renner toe te laten op meest gezonde wijze zijn lievelingssport te kunnen beoefenen.

Dr Luc Janssens
Voorzitter medische commissie wielerbond

Illustraties Wiebo en Puff door Stedho - © Wielerbond Vlaanderen